VERKSAMHETEN

Barnleken är ett familjedaghem med waldorfinriktning som följer allmänna råd för pedagogisk omsorg.


Vi finns ute i det natursköna Ingarö på Näsdalsvägen 21 och vid särskilda tillfällen (tex. sjukdom eller festligheter) även på Johannesdalsvägen 27 A.

Verksamheten ligger ca tio minuter med bil från Brunn och ca 15 min från Gustavsberg.Barnen är alltid under uppsikt och aldrig ensamma!

Verksamheten följer alla föreskrifter för säkerhet i familjedaghem (pedagogisk verksamhet )

Att föräldrar skall känna sig lugna och trygga med att lämna sitt barn och veta hen är trygg hos oss är viktigt!


Vi arbetar för respekt, förståelse och tolerans.

Vi vill att barnen ska utvecklas till självständiga, positiva och trygga individer.


Vi följer årstidsrytmen, sår och skördar.


Våra dagar är fyllda av lek, fantasi och natur.


Vårt bästa betyg har vi från de barn som gått i lekskolan som små och nu är skolbarn, de vill fortfarande vara på fritids och komma på besök.


"Vi har många lekskolevänner!”