VÅRA MÅL

Det viktigaste för oss är att barnen känner glädje, trygghet och samhörighet.


Förskoleåren är de viktigaste i livet både när det gäller inre och yttre hälsa.

Vi vill försöka göra dessa år till livets bästa!


"Vi strävar efter att varje dag skall bli den bästa!"