VÄNNER

Barnlekens bästa sång är


"Vänner vill vi alltid vara

Livet lätt vi då kan klara”


För oss är det viktigt!


Att hjälpa varandra och att ta hänsyn till varandra.

Att alla får vara med.

Att alla får vara sig själva.

Att lära sig dela med sig.

Att känna att vi tycker om varandra och att vi har roligt tillsammans!

Och det är så vi försöker ha det i lekskolan.


Livet skall vara glädjefyllt, mjukt och kärleksfullt åtminstone i barndomen...