BARNLEKEN

VERKSAMHETEN    DAGEN     AKTIVITETER   LEKEN    NATUREN    ÅRSTIDERNA     VÄNNER    MATEN    VI    VÅRA MÅL 

”Det vi får i barndomen kan inget ta ifrån oss!

Det vi inte får är oerhört svårt att ersätta senare i livet.”